Stránky spolkového domu Mariany Berlové Stránky spolkového domu Mariany Berlové

Počet přístupu:

00252058


Najdete nás na Facebooku

Moravskoslezský kraj

Město Bruntál

Církev adventistů sedmého dne

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Bruntál

Další NNO

    Ve Spolkovém domě mají prostor pro svou činnost i některé další neziskové, církevní a charitativní organizace. Následující odkaz ukazuje přímo na jejich stránky:

 

 

Církev adventistů sedmého dne

CASD

 

 

Církev adventistů sedmého dne

Církev má čtyři organizační stupně své správy:
Sbor - organizované společenství jednotlivých věřících
Sdružení - organizované společenství sborů v určitém státě nebo území
Unie - spojuje několik sdružení
Generální konference - nejvyšší organizační jednotka, která sjednocuje všechny unie na světě. Její činnost v jednotlivých větších celcích zprostředkovávají tzv. divize. Naše unie je součástí Evro-Africké divize.

Církev adventistů v Česko-Slovenské unii žije a pracuje prostřednictvím sborů organizovaných ve třech sdruženích - Českém, Moravskoslezském a Slovenském. Sbor Bruntál žije a pracuje v Moravskoslezském sdružení.

Provozní doba :

  • Bohoslužba - každou sobotu od 9:00 hodin
  • Pathfinder - klub pro děti každou středu od 16:00 do 17:30 hod
  • Studium Bible - každý čtvrtek od 17:00 hodin

 

 Kontakty :

Jméno, Příjmení/ funkcePevná linka/ mobilE-mail

ThB. Tomáš Sedlák +420 775789010 tom.sedlák@casd.cz
Ing. Věra Odstrčilová   +420 736246417 veraodstr@atlas.cz 

 

 

o. s. Život a zdraví

Život a zdravíNa naši neziskovou "loď" nastoupilo i o. s. Život a zdraví, které nás občas poctí svými přednáškami. Jsme rádi, že našli útočiště také u nás a obohatí tím naší nabídku služeb.Kdo jsou a jejich cíle :

 

  • Občanské sdružení Život a zdraví se zaměřuje na osvětovou činnost, která má napomáhat k dosažení co nejvyšší úrovně tělesného, duševního, duchovního a sociálního rozměru života a zdraví.
  • Organizuje přednášky, besedy, kurzy, semináře, sympozia, tábory, výstavy a výchovné zdravotní programy na základě zásad zdravé výživy, preventivní medicíny a zdravého životního stylu.
  • Organizuje semináře o úctě k životu, o přípravě na manželství, o škodlivém působení drog, alkoholu a kouření.
  • Nabízí programy, které mají pomoci k zdravým mezilidským vztahům, k rozvoji osobnosti člověka a k nalezení nových rozměrů života.

 

Kontakty :

Jméno, Příjmení/ funkcePevná linka/ mobilE-mail

Ing. Věra Odstrčilová +420 736246417 veraodstr@atlas.cz

 

 

 

ADRA o.p.s.

 

Logo: o.s. Adra

 

 

Kdo je:

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA Česká republika je součástí mezinárodní sítě organizací ADRA, které působí ve více než 125 zemích světa. V České republice pracujeme od roku 1992. V našem objektu má zastoupení.

 

Kontakty :

Jméno, Příjmení/ funkcePevná linka/ mobilE-mail

Jan Savický +420 602748761 savos@seznam.cz

 

 

Plánované akce

Historie akcí

28.10.2017 hod: 16:00    Zveme v
Cestopisn

19.04.2017 hod: 18:00    Klub
Konert - Eva Henychov

22.11.2014 hod: 18:00    Zveme v
Cestov

05.02.2014 hod: 18:00    Man
Jak pro

18.12.2013 hod: 17:30    Prosinec v
Seznam akcí: Stránka č.1 z celkového počtu 38. Na stránce je zobrazeno 1 - 5 z celkového počtu 188 záznamů.